Provozní řád

Golfové odpaliště (Driving range) a další cvičné plochy:

 1. Driving range je cvičnou plochou určenou pro nácvik golfové hry.
 2. Dalšími cvičnými plochami jsou cvičné jamkoviště (green) a prostor k nácviku krátké hry (chip&pitch).
 3. Při pobytu na všech cvičných plochách a v jejich blízkosti je návštěvník povinen dodržovat obecné zásady golfové etikety a pravidel golfu.
 4. Návštěvníci jsou povinni učinit vše pro to, aby byla dodržena maximální bezpečnost jejich i ostatních návštěvníků, zejména dbát na provádění bezpečného švihu.
 5. Návštěvníci jsou povinni brát ohled na ostatní hráče, v prostoru odpališť se musí zdržet hlasitého hovoru a telefonování.
 6. Hráči jsou povinni hrát rány výhradně do dopadového prostoru Driving range.

Na Driving range a dalších cvičných plochách je zakázáno

 1. Vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
 2. Při hře z trávníku odpalovat mimo vymezený prostor.
 3. Sbírat již odehrané míče za účelem opětovného odpalu.
 4. Hrát na cvičných jamkovištích zapůjčenými míči – tzv.: driving range balls.
 5. Vstupovat do hracího prostoru – překračovat linii odpalu.
 6. Jakkoli přemísťovat nebo poškozovat zařízení driving range a dalších cvičných ploch.
 7. Z krytých odpališť používat hole, kterými hrozí přestřelení hranic hřiště.
 8. Je zakázáno nechat volně pobíhat psy po areálu cvičiště.

Hranice Driving range:

 1. Bílé kolíky kolem cesty vpravo.
 2. Červené kolíky ohraničující neudržovanou zeleň vlevo a vzadu.

Půda v opravě:

 1. Modrými kolíky nebo čarami, je označena půda v opravě, ze které je hra zakázána.

Všeobecné pokyny a doporučení:

 1. Při parkování dodržujte a respektujte vyhrazené parkovací plochy. (vyhrazenou parkovací plochou driving range je asfaltové parkoviště před střelnicí).
 2. Pro přístup ke cvičným plochám Driving range využívejte lávku přes řeku a prostor greenu, za stromy u nekrytých odpališť.
 3. Dbejte a dodržujte pokyny odpovědných osob.
 4. Při výskytu jakéhokoliv problému spojeného s golfovou hrou nebo službami poskytovanými na tréninkových plochách oznamte tento problém neprodleně na recepci, tak, abychom Vám mohli co nejdříve pomoci.
golf ball image